בית המיסב

בית המיסב


C/S

ID

ITEM Number

ITEM

1.02

0.07

NO.001

O-RING

1.27

1.07

NO.002

O-RING

1.52

1.42

NO.003

O-RING

1.78

1.78

NO.004

O-RING

1.78

2.57

NO.005

O-RING

1.78

2.90

NO.006

O-RING

1.78

3.68

NO.007

O-RING

1.78

4.47

NO.008

O-RING

1.78

5.28

NO.009

O-RING

1.78

6.07

NO.010

O-RING

1.78

7.65

NO.011

O-RING

1.78

9.25

NO.012

O-RING

1.78

10.82

NO.013

O-RING

1.78

12.42

NO.014

O-RING

1.78

14.00

NO.015

O-RING

1.78

15.60

NO.016

O-RING

1.78

17.17

NO.017

O-RING

1.78

18.77

NO.018

O-RING

1.78

20.35

NO.019

O-RING

1.78

21.95

NO.020

O-RING

1.78

23.52

NO.021

O-RING

1.78

25.12

NO.022

O-RING

1.78

26.70

NO.023

O-RING

1.78

28.30

NO.024

O-RING

1.78

29.87

NO.025

O-RING

1.78

31.47

NO.026

O-RING

1.78

33.05

NO.027

O-RING

1.78

34.65

NO.028

O-RING

1.78

37.82

NO.029

O-RING

1.78

41.00

NO.030

O-RING

1.78

44.17

NO.031

O-RING

1.78

47.35

NO.032

O-RING

1.78

50.52

NO.033

O-RING

1.78

53.70

NO.034

O-RING

1.78

56.87

NO.035

O-RING

1.78

60.05

NO.036

O-RING

1.78

63.22

NO.037

O-RING

1.78

66.40

NO.038

O-RING

1.78

69.57

NO.039

O-RING

1.78

72.75

NO.040

O-RING

1.78

75.92

NO.041

O-RING

1.78

82.27

NO.042

O-RING

1.78

88.62

NO.043

O-RING

1.78

94.97

NO.044

O-RING

1.78

101.32

NO.045

O-RING

1.78

107.67

NO.046

O-RING

1.78

114.02

NO.047

O-RING

1.78

120.37

NO.048

O-RING

1.78

126.72

NO.049

O-RING

1.78

133.07

NO.050

O-RING

2.62

1.24

NO.102

O-RING

2.62

2.06

NO.103

O-RING

2.62

2.84

NO.104

O-RING

2.62

3.63

NO.105

O-RING

2.62

4.42

NO.106

O-RING

2.62

5.23

NO.107

O-RING

2.62

6.02

NO.108

O-RING

2.62

7.59

NO.109

O-RING

2.62

9.19

NO.110

O-RING

2.62

10.77

NO.111

O-RING

2.62

12.37

NO.112

O-RING

2.62

13.94

NO.113

O-RING

2.62

15.54

NO.114

O-RING

2.62

17.12

NO.115

O-RING

2.62

18.72

NO.116

O-RING

2.62

20.30

NO.117

O-RING

2.62

21.89

NO.118

O-RING

2.62

23.47

NO.119

O-RING

2.62

25.07

NO.120

O-RING

2.62

26.64

NO.121

O-RING

2.62

28.24

NO.122

O-RING

2.62

29.82

NO.123

O-RING

2.62

31.42

NO.124

O-RING

2.62

32.99

NO.125

O-RING

2.62

34.59

NO.126

O-RING

2.62

36.17

NO.127

O-RING

2.62

37.77

NO.128

O-RING

2.62

39.34

NO.129

O-RING

2.62

40.94

NO.130

O-RING

2.62

42.52

NO.131

O-RING

2.62

44.12

NO.132

O-RING

2.62

45.69

NO.133

O-RING

2.62

47.29

NO.134

O-RING

2.62

48.90

NO.135

O-RING

2.62

50.47

NO.136

O-RING

2.62

52.07

NO.137

O-RING

2.62

53.64

NO.138

O-RING

2.62

55.25

NO.139

O-RING

2.62

56.82

NO.140

O-RING

2.62

58.42

NO.141

O-RING

2.62

59.99

NO.142

O-RING

2.62

61.60

NO.143

O-RING

2.62

63.17

NO.144

O-RING

2.62

64.77

NO.145

O-RING

2.62

66.34

NO.146

O-RING

2.62

67.95

NO.147

O-RING

2.62

69.52

NO.148

O-RING

2.62

71.12

NO.149

O-RING

2.62

72.69

NO.150

O-RING

2.62

75.87

NO.151

O-RING

2.62

82.22

NO.152

O-RING

2.62

88.57

NO.153

O-RING

2.62

94.92

NO.154

O-RING

2.62

101.27

NO.155

O-RING

2.62

107.62

NO.156

O-RING

2.62

113.97

NO.157

O-RING

2.62

120.32

NO.158

O-RING

2.62

126.67

NO.159

O-RING

2.62

133.02

NO.160

O-RING

2.62

139.37

NO.161

O-RING

2.62

145.72

NO.162

O-RING

2.62

152.07

NO.163

O-RING

2.62

158.42

NO.164

O-RING

2.62

164.77

NO.165

O-RING

2.62

171.12

NO.166

O-RING

2.62

177.47

NO.167

O-RING

2.62

183.82

NO.168

O-RING

2.62

190.17

NO.169

O-RING

2.62

196.52

NO.170

O-RING

2.62

202.87

NO.171

O-RING

2.62

209.22

NO.172

O-RING

2.62

215.57

NO.173

O-RING

2.62

221.92

NO.174

O-RING

2.62

228.27

NO.175

O-RING

2.62

234.62

NO.176

O-RING

2.62

240.97

NO.177

O-RING

2.62

247.32

NO.178

O-RING

3.53

4.34

NO.201

O-RING

3.53

5.94

NO.202

O-RING

3.53

7.52

NO.203

O-RING

3.53

9.12

NO.204

O-RING

3.53

10.69

NO.205

O-RING

3.53

12.29

NO.206

O-RING

3.53

13.87

NO.207

O-RING

3.53

15.47

NO.208

O-RING

3.53

17.04

NO.209

O-RING

3.53

18.64

NO.210

O-RING

3.53

20.22

NO.211

O-RING

3.53

21.82

NO.212

O-RING

3.53

23.39

NO.213

O-RING

3.53

24.99

NO.214

O-RING

3.53

26.57

NO.215

O-RING

3.53

28.17

NO.216

O-RING

3.53

29.74

NO.217

O-RING

3.53

31.34

NO.218

O-RING

3.53

32.92

NO.219

O-RING

3.53

34.52

NO.220

O-RING

3.53

36.09

NO.221

O-RING

3.53

37.69

NO.222

O-RING

3.53

40.87

NO.223

O-RING

3.53

44.04

NO.224

O-RING

3.53

47.22

NO.225

O-RING

3.53

50.39

NO.226

O-RING

3.53

53.57

NO.227

O-RING

3.53

56.74

NO.228

O-RING

3.53

59.92

NO.229

O-RING

3.53

63.09

NO.230

O-RING

3.53

66.27

NO.231

O-RING

3.53

69.44

NO.232

O-RING

3.53

72.62

NO.233

O-RING

3.53

75.79

NO.234

O-RING

3.53

78.97

NO.235

O-RING

3.53

82.14

NO.236

O-RING

3.53

85.32

NO.237

O-RING

3.53

88.49

NO.238

O-RING

3.53

91.67

NO.239

O-RING

3.53

94.84

NO.240

O-RING

3.53

98.02

NO.241

O-RING

3.53

101.19

NO.242

O-RING

3.53

104.37

NO.243

O-RING

3.53

107.54

NO.244

O-RING

3.53

110.72

NO.245

O-RING

3.53

113.89

NO.246

O-RING

3.53

117.07

NO.247

O-RING

3.53

120.24

NO.248

O-RING

3.53

123.42

NO.249

O-RING

3.53

126.59

NO.250

O-RING

3.53

129.77

NO.251

O-RING

3.53

132.94

NO.252

O-RING

3.53

136.12

NO.253

O-RING

3.53

139.29

NO.254

O-RING

3.53

142.27

NO.255

O-RING

3.53

145.64

NO.256

O-RING

3.53

148.82

NO.257

O-RING

3.53

151.99

NO.258

O-RING

3.53

158.34

NO.259

O-RING

3.53

164.69

NO.260

O-RING

3.53

171.04

NO.261

O-RING

3.53

177.39

NO.262

O-RING

3.53

183.74

NO.263

O-RING

3.53

190.09

NO.264

O-RING

3.53

196.44

NO.265

O-RING

3.53

202.79

NO.266

O-RING

3.53

209.14

NO.267

O-RING

3.53

215.49

NO.268

O-RING

3.53

221.84

NO.269

O-RING

3.53

228.19

NO.270

O-RING

3.53

234.54

NO.271

O-RING

3.53

240.89

NO.272

O-RING

3.53

247.24

NO.273

O-RING

3.53

253.59

NO.274

O-RING

3.53

266.29

NO.275

O-RING

3.53

278.99

NO.276

O-RING

3.53

291.69

NO.277

O-RING

3.53

304.39

NO.278

O-RING

3.53

329.79

NO.279

O-RING

3.53

355.19

NO.280

O-RING

3.53

380.59

NO.281

O-RING

3.53

405.26

NO.282

O-RING

3.53

430.66

NO.283

O-RING

3.53

456.06

NO.284

O-RING

5.33

10.46

NO.309

O-RING

5.33

12.07

NO.310

O-RING

5.33

13.64

NO.311

O-RING

5.33

15.24

NO.312

O-RING

5.33

16.81

NO.313

O-RING

5.33

18.42

NO.314

O-RING

5.33

19.99

NO.315

O-RING

5.33

21.59

NO.316

O-RING

5.33

23.16

NO.317

O-RING

5.33

24.77

NO.318

O-RING

5.33

26.34

NO.319

O-RING

5.33

27.94

NO.320

O-RING

5.33

29.51

NO.321

O-RING

5.33

31.12

NO.322

O-RING

5.33

32.69

NO.323

O-RING

5.33

34.29

NO.324

O-RING

5.33

37.47

NO.325

O-RING

5.33

40.64

NO.326

O-RING

5.33

43.82

NO.327

O-RING

5.33

46.99

NO.328

O-RING

5.33

50.17

NO.329

O-RING

5.33

53.34

NO.330

O-RING

5.33

56.52

NO.331

O-RING

5.33

59.69

NO.332

O-RING

5.33

62.87

NO.333

O-RING

5.33

66.04

NO.334

O-RING

5.33

69.22

NO.335

O-RING

5.33

72.39

NO.336

O-RING

5.33

75.57

NO.337

O-RING

5.33

78.74

NO.338

O-RING

5.33

81.92

NO.339

O-RING

5.33

85.09

NO.340

O-RING

5.33

88.27

NO.341

O-RING

5.33

91.44

NO.342

O-RING

5.33

94.62

NO.343

O-RING

5.33

97.79

NO.344

O-RING

5.33

100.97

NO.345

O-RING

5.33

104.14

NO.346

O-RING

5.33

107.32

NO.347

O-RING

5.33

110.49

NO.348

O-RING

5.33

113.67

NO.349

O-RING

5.33

116.84

NO.350

O-RING

5.33

120.02

NO.351

O-RING

5.33

123.19

NO.352

O-RING

5.33

126.37

NO.353

O-RING

5.33

129.54

NO.354

O-RING

5.33

132.72

NO.355

O-RING

5.33

135.89

NO.356

O-RING

5.33

139.07

NO.357

O-RING

5.33

142.24

NO.358

O-RING

5.33

145.42

NO.359

O-RING

5.33

148.59

NO.360

O-RING

5.33

151.77

NO.361

O-RING

5.33

158.12

NO.362

O-RING

5.33

164.47

NO.363

O-RING

5.33

170.82

NO.364

O-RING

5.33

177.17

NO.365

O-RING

5.33

183.52

NO.366

O-RING

5.33

189.87

NO.367

O-RING

5.33

196.22

NO.368

O-RING

5.33

202.57

NO.369

O-RING

5.33

208.92

NO.370

O-RING

5.33

215.27

NO.371

O-RING

5.33

221.62

NO.372

O-RING

5.33

227.97

NO.373

O-RING

5.33

234.32

NO.374

O-RING

5.33

240.67

NO.375

O-RING

5.33

248.02

NO.376

O-RING

5.33

253.37

NO.377

O-RING

5.33

266.07

NO.378

O-RING

5.33

278.77

NO.379

O-RING

5.33

291.47

NO.380

O-RING

5.33

304.17

NO.381

O-RING

5.33

329.57

NO.382

O-RING

5.33

354.97

NO.383

O-RING

5.33

380.37

NO.384

O-RING

5.33

405.26

NO.385

O-RING

5.33

430.66

NO.386

O-RING

5.33

456.06

NO.387

O-RING

5.33

481.41

NO.388

O-RING

5.33

506.81

NO.389

O-RING

5.33

532.21

NO.390

O-RING

5.33

557.61

NO.391

O-RING

5.33

582.68

NO.392

O-RING

5.33

608.69

NO.393

O-RING

5.33

633.48

NO.394

O-RING

5.33

658.88

NO.395

O-RING

6.99

113.67

NO.425

O-RING

6.99

116.84

NO.426

O-RING

6.99

120.02

NO.427

O-RING

6.99

123.19

NO.428

O-RING

6.99

126.37

NO.429

O-RING

6.99

129.54

NO.430

O-RING

6.99

132.72

NO.431

O-RING

6.99

135.89

NO.432

O-RING

6.99

139.07

NO.433

O-RING

6.99

142.24

NO.434

O-RING

6.99

145.42

NO.435

O-RING

6.99

148.59

NO.436

O-RING

6.99

151.77

NO.437

O-RING

6.99

158.12

NO.438

O-RING

6.99

164.47

NO.439

O-RING

6.99

170.82

NO.440

O-RING

6.99

177.17

NO.441

O-RING

6.99

183.52

NO.442

O-RING

6.99

189.87

NO.443

O-RING

6.99

196.22

NO.444

O-RING

6.99

202.57

NO.445

O-RING

6.99

215.27

NO.446

O-RING

6.99

227.97

NO.447

O-RING

6.99

240.67

NO.448

O-RING

6.99

253.37

NO.449

O-RING

6.99

266.07

NO.450

O-RING

6.99

278.77

NO.451

O-RING

6.99

291.47

NO.452

O-RING

6.99

304.17

NO.453

O-RING

6.99

316.87

NO.454

O-RING

6.99

329.57

NO.455

O-RING

6.99

342.27

NO.456

O-RING

6.99

354.97

NO.457

O-RING

6.99

367.67

NO.458

O-RING

6.99

380.37

NO.459

O-RING

6.99

393.07

NO.460

O-RING

6.99

405.26

NO.461

O-RING

6.99

417.96

NO.462

O-RING

6.99

430.66

NO.463

O-RING

6.99

443.36

NO.464

O-RING

6.99

456.06

NO.465

O-RING

6.99

468.76

NO.466

O-RING

6.99

481.46

NO.467

O-RING

6.99

494.16

NO.468

O-RING

6.99

506.86

NO.469

O-RING

6.99

532.26

NO.470

O-RING

6.99

557.66

NO.471

O-RING

6.99

582.68

NO.472

O-RING

6.99

608.08

NO.473

O-RING

6.99

633.48

NO.474

O-RING

6.99

658.88

NO.475

O-RING

בית המיסב

פרטי כתובת

שעות פתיחה
ראשון עד חמישי: 8:00-17:00
שישי וחג : 8:00-12:00

צור קשר

מפה